پسرم قند عسلم

گرگم به هوا

1395/10/20 9:46
نویسنده : مامان
62 بازدید
اشتراک گذاری

بازی که از همه بازیها بیشتر دوسش داری گرگم به هواست.....

اول گرگم بهوا بعد باشگاه بعد ساحل

یبار که داشتیم دوتایی بازی میکردیم من پریدم رو مبل،پایش شکست

قبل از اینکه بابا بیاد برقارو خاموش کردیم و رفتیم بخوابیم 

بابا که دیده بودش هیچی نگفت فکر کرده بود کار توء

دو سه ماه بازی نکردیم تا اینکه یبارتو باغ من دمپائی بابا پام بود دمپایی منو پوشید اومد 

مال خودشو بگیره زمین هم گل بود ،وقتی نصف راه و اومد من دررفتم و یه نیم ساعتی بدو بدو کردیم و تو گرگم بهواش کردی.....

الان چهارتایی بازی میکنیم مهدی وقتی میبینه ما میدویم اونم بدو بدو با هیجان میره اینور اونور

دیروزم که جنگل بودیم کلی بازی کردیم خیلی خوش گذشت الان دیگه منو بابا بیشتر از تو این بازی و دوست داریم......

 

0

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر