.: علي تا این لحظه ، 4 سال و 9 ماه و 20 روز سن دارد :.
.: مهدی تا این لحظه ، 1 سال و 10 ماه و 20 روز سن دارد :.