.: علي تا این لحظه ، 4 سال و 11 ماه و 14 روز سن دارد :.
.: مهدی تا این لحظه ، 2 سال و 14 روز سن دارد :.