.: علي تا این لحظه ، 4 سال و 5 ماه و 15 روز سن دارد :.
.: مهدی تا این لحظه ، 1 سال و 6 ماه و 15 روز سن دارد :.