.: علي تا این لحظه ، 5 سال و 3 ماه و 15 روز سن دارد :.
.: مهدی تا این لحظه ، 2 سال و 4 ماه و 15 روز سن دارد :.