.: علي تا این لحظه ، 5 سال و 1 ماه و 15 روز سن دارد :.
.: مهدی تا این لحظه ، 2 سال و 2 ماه و 15 روز سن دارد :.